Steun het goede doel tijdens Maritime Industry

Op donderdag willen we graag aandacht vragen voor het goede doel; de Eendracht. Als non-profit organisatie zet Stichting Zeilschip Eendracht zich samen met haar circa 300 vrijwilligers in om aan jongeren, kansarmen, zieken en ouderen letterlijk de wind in de zeilen te bieden. Met bijna 60 meter lengte, 13 meter breedte en een diepgang van 5 meter is dit zeilschip de grootste gaffeltopzeilschoener van Nederland.

De bemanning bestaat vrijwel helemaal uit vrijwilligers. Deze vrijwillige bemanningsleden bekleden diverse functies aan boord waarvoor ze de benodigde diploma’s op zak hebben en zij volgen regelmatig trainingen en keuringen om te mogen blijven varen. Hierdoor blijft het maritiem erfgoed behouden en worden zij enthousiast gemaakt om in de maritieme sector aan het werk te gaan.

De Eendracht zal hun goede werk gedurende de drie beursdagen uitdragen en op donderdag schenken wij extra aandacht aan hen. Van 11:00 tot 13:00 uur op donderdag 25 mei is de Captains Lunch. De opbrengsten van deze lunch komt ten goede aan de maatschappelijke doelen van de Eendracht. Scan de QR code links om in te schrijven. 

Scroll naar top